Movie Festival at Baan Kang Wat

บ้านฉันมีงานนนน ……กลับมาอีกครั้ง. อีกครั้ง ” เทศกาลฉายหนังข้างวัด. ครั้งที่ 2 ” ดูหนัง. กินหนม กอดลมหนาว ภายในงานมีเกมส์ เป็ดเป็ด. เคล้าดนตรีแจส. ตบท้ายด้วยหนังกางแปลง… พร้อมร้านค้ามากมาย แล้วเจอกันนะเจ้าาาาา. 24-28. ธันวานี้ Movie

Read more